تعمیرگاه اسپارک

مدیریت: حسین سیاح
آدرس:
ستاری شمال  نرسیده به همت خیابان خلیل ابادی خیابان امیر ابراهیم بسمت پایین پلاک 7
تخصصهمه خدمات مکانیکی و صافکاری و نقاشی
شماره همراه0912-2341417
معرفی تعمیرگاه

نمونه کارهای مشابه