تعمیرگاه فلاح

مدیریت: فلاح احمدی
آدرس:
اهواز بلوار پاسداران کوی ملت روبروی خیابان دانیال جنب کارخونه ارد مهدی یار
تخصصهمه خدمات مکانیکی
شماره همراه0916-3129436
معرفی تعمیرگاه

نمونه کارهای مشابه