تعمیرگاه مهدی

مدیریت: مهدی موبد
آدرس:
شهرری رجایی جنوب بعدازسه راه ترانسفور روبروی اسیاب قرمز جنب چادر دوزی
تخصص موتوری، جلوبندی، گریبکس، برقی، زیربندی، دیاگ
شماره همراه 0912-5443556
معرفی تعمیرگاه

نمونه کارهای مشابه